快捷导航 中考政策指南 2018热门中考资讯 中考成绩查询 历年中考分数线 中考志愿填报 各地2018中考大事记 中考真题及答案大全 历年中考作文大全 返回首页
Insert title here
您现在的位置:中考 > 中考备考 > 中考复习 > 中考语文 > 正文

2010年中考文言诗文知识点汇编5:通假字

来源:网络资源        2009-09-22 15:31:27

说两句

 2010年中考文言诗文知识点汇编5:通假字

 知识点总结

 通假字,汉字的通用和假借的简称。所谓通假,就是两个字通用,或者这个字借用为那个字,它们之间语音相同或相近,并没有意义上的联系,所以又称同音通假或同音假借。

 (1)通假字的形式

 ①“本无其字”的假借字。古代文字少而所记事物多,文字常常不够用,想记一事而无其字,只有借一同音字来代替。

 ②“本有其字”的通假字。古人写作时,不用原字或仓促间想不起原字,而写成了另外一个音同或音近的字,这就是“本有其字”的通假字。

 (2)通假字的种类

 ①“声旁字”代替“形声字”。

 例:满坐寂然,无敢哗者。(《口技》)(坐——座)

 ②“形声字”代替“声旁字”。

 例:使臣奉璧,拜送书于庭。(《史记·廉颇蔺相如列传》)(庭——廷)

 ③同声旁的字互相代替。

 例:无陇断焉。(《愚公移山》)(陇——垄)

 ④音同或音近的字相互代替。

 例:甚矣,汝之不惠。(《愚公移山》)(惠——慧)

 常见通假字例释

 以下内容按照通假字、本字、释义、例句及出处顺序整理:

 说 悦 愉快 学而时习之,不亦说乎(《论语·学而》)

 女 汝 你 子曰:由,诲女知之乎?(《论语·为政》)

 知 智 智慧 孰为汝多知乎(《两小儿辩日》)

 还 旋 回转,掉转 扁鹊望桓侯而还走(《扁鹊见蔡桓公》)

 汤 烫 用热水焐 疾在腠理,汤熨之所及也(《扁鹊见蔡桓公》)

 齐 剂 汤药 在肠胃,火齐之所及也(《扁鹊见蔡桓公》)

 止 只 仅仅 担中肉尽,止有剩骨(《狼》)

 阴 荫 树荫 绿杨阴里白沙堤(《钱塘湖春行》)

 屏 摒 舍去 屏弃不用,其与昏与庸无以异也(《为学》)

 帖 贴 粘 对镜帖花黄(《木兰诗》)

 火 伙 同伴 出门看火伴,火伴皆惊忙(《木兰诗》)

 竦 耸 高 水何澹澹,山岛竦峙(《观沧海》)

 争 怎 怎样 争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭(《如梦令》)

 见 现 出现 旧时茅店社林边,路转溪头忽见(《西江月》)

 要 邀 邀请 便要还家(《桃花源记》)

 指 直 一直 指通豫南(《愚公移山》)

 亡 无 没有 河曲智叟亡以应(《愚公移山》)

 厝 措 放置 一厝朔东,一厝雍南(《愚公移山》)

 那 哪 怎么 问渠那得清如许(《观书有感》)

 阙 缺 ①中断 两岸连山,略无阙处(《三峡》)

 ②缺点 必能裨补阙漏,有所广益(《出师表》)

 强 僵 僵硬 昂首观之,项为之强(《童趣》)

 道 导 引导 傧者更道,从大门入(《晏子春秋》)

 曷 何 什么 缚者曷为者也(《晏子春秋》)

 辑 缉 连缀 饰以玫瑰,辑以翡翠(《买椟还珠》)

 熙 嬉 开玩笑 圣人非所与熙也(《晏子春秋》)

 零丁 伶仃 孤苦无依 零丁洋里叹零丁(《过零丁洋》)

 距 拒 抵挡,抵抗 公输盘九设攻城之机变,子墨子九距之(《公输》)

 圉 御 抵挡 公输盘之攻械尽,子墨子之守圉有余(《公输》)

 诎 屈 ①理屈 公输盘诎(《公输》)

 ②弯曲 卧右膝,诎右臂支船(《核舟记》)

 有 又 还有 舟首尾长约八分有奇(《核舟记》)

 衡 横 ①横放 居右者椎髻仰面,左手倚一衡木(《核舟记》)

 ②不顺,梗塞 困于心衡于虑(《生于忧患,死于安乐》)

 甫 父 男子美称 虞山王毅叔远甫刻(《核舟记》)

 简 拣 挑选 盖简桃核修狭者为之(《核舟记》)

 適 谪 被罚流放,强迫 发闾左適戍渔阳九百人(《陈涉世家》)

 唱 倡 倡导 诈自称公子扶苏、项燕,为天下唱(《陈涉世家》)

 以 已 已经 得鱼腹中书,固以怪之矣(《陈涉世家》)

 被 披 穿 将军身被坚执锐(《陈涉世家》)

 食 饲 喂养 食马者不知其能千里而食也(《马说》)

 材 才 才能 食之不能尽其材(《马说》)

 邪 耶 吗 其真无马邪(《马说》)

 畔 叛 背叛 寡助之至,亲戚畔之(《得道多助,失道寡助》)

 曾 增 增加 曾益其所不能(《生于忧患,死于安乐》)

 拂 弼 辅佐 入则无法家拂士(《生于忧患,死于安乐》)

 具 俱 全,皆 百废具兴(《岳阳楼记》)

 属 嘱 嘱托 属予作文以记之(《岳阳楼记》)

 直 值 价值 玉盘珍羞直万钱(《行路难》)(注:句中“羞”同“馐”)

 辟 避 躲避 故患有所不辟也(《鱼我所欲也》)

 辩 辨 辨别 万钟则不辩礼义而受之(《鱼我所欲也》)

 得 德 恩惠,这里是“感激”之意 所识穷乏者得我与(《鱼我所欲也》)

 与 欤 语气词,相当于“吗” 所识穷乏者得我与(《鱼我所欲也》)

 乡 向 从前 乡为身死而不受(《鱼我所欲也》)

 信 伸 伸张 欲信大义于天下(《隆中对》)

 已 以 常与“来”“前后”组合,表示时间、方位自董卓已来(《隆中对》)

 遍 遍及、普遍 小惠未徧,民弗从也(《曹刿论战》)

 

  欢迎使用手机、平板等移动设备访问中考网,2018中考一路陪伴同行!>>点击查看

相关文章

点击查看更多

 • 欢迎扫描二维码
  关注中考网微信
  ID:zhongkao_com

 • 欢迎扫描二维码
  关注高考网微信
  ID:www_gaokao_com

热点专题

 • 2018年中考冲刺专题策划
 • 2018年中考真题专题策划
 • 2018年中考作文专题策划

[2018中考]2018年中考查分专题策划

[2018中考]2018年中考分数线专题策划

中考报考

中考报名时间

中考查分时间

中考志愿填报

各省分数线

中考体育考试

中考中招考试

中考备考

中考答题技巧

中考考前心理

中考考前饮食

中考家长必读

中考提分策略

重点高中

北京重点中学

上海重点中学

广州重点中学

深圳重点中学

天津重点中学

成都重点中学

试题资料

中考压轴题

中考模拟题

各科练习题

单元测试题

初中期中试题

初中期末试题

中考大事记

北京中考大事记

天津中考大事记

重庆中考大事记

西安中考大事记

沈阳中考大事记

济南中考大事记

知识点

初中数学知识点

初中物理知识点

初中化学知识点

初中英语知识点

初中语文知识点

中考满分作文

初中资源

初中语文

初中数学

初中英语

初中物理

初中化学

中学百科

欢迎关注中考网微信! 收藏 建议 顶部